فروشگاه اینترنتی پاراکس فروش انواع فایل های آموزشی ، مقالات ، جزوه ، کتاب ، تمرین ، تست و پروژه حراج!

دانلود جزوه کامل فیزیک پزشکی و پرتوها (2 عدد)

7,300 تومان


دانلود جزوه کامل فیزیک پزشکی و پرتوها (2 عدد)


مکانیک کلاسیک (نیوتونی)محدود به بررسی اجسام بزرگی است که با سرعتهاي کم و معمولی حرکت میکنند و تحت این شرایط جرم دستگاه
ثابت میماند یعنی داراي مفهومی مطلق است.با حذف توسعه و گسترش فضایی جسم، آن را تبدیل به نقطۀ مادي یا ذره میکنیم که ذرات یا نقطه هاي مادي فقط داراي حرکت انتقالی هستند.
سینماتیک : بخشی از علم مکانیک که تنها به بررسی حرکت ماده میپردازد. کمیتهاي سینماتیک مانند جابهجایی،
سرعت و شتاب.
کمیت فیزیکی نردهاي : داراي بزرگی و یکا است.
کمیت فیزیکی برداري : علاوه بر بزرگی و یکا داراي جهت میباشد.اکثر کمیتهاي فیزیکی برداري هستند مثل گشتاور.
حرکت : تغییر وضعیت در طول زمان نسبت به یک مبدأ خاص است.
مسیر حرکت : مجموع مکان هندسی نقاطی که از مبدأ به مقصد طی میشود.
حرکت انتقالی محض : به یک ناظر ساکن یک دستگاه دکارتی وصل میکنیم محورهاي مختصات دستگاه متصل به ناظر.

مقدار:

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.