دانلود رایگان جزوه کتاب پروژه تمرین مقاله حراج!

6,500 تومان

مقدار:

توضیحات

دانلود جزوه کامل فیزیک پایه ۳ سنجش و دانش


دانلود جزوه کامل فیزیک پایه ۳ دارای حدود 150 صفحه جزوه می باشد.

این جزوه در قالب یک فایل فشرده شده برای دانشجویان عزیز مربوط به فیزیک قابل دانلود است.

مجموعه پاراکس دانلود جزوه کامل فیزیک پایه ۳ را به تمام دوستان پیشنهاد می کند.

دانشجویان عزیز با خواندن این جزوه کامل دیگر نیاز به جزوات مرجع دیگر ندارند.

در این جزوه مطالب بصورت کاملا تشریحی بیان شده است.در ذیل تکه ای از جزوه نشان داده شده است:

سیال متحرك و ویژگی هاي مربوط به آن به علت پیچیدگی هاي رفتار سیال واقعی در مورد سیال ایده آل صحبت خواهیم کرد .


نکته

چهار فرض براي سیال ایده آل که در صورت وجود آن سیل ایده آل است به صورت زیر بیان می شود:

1- در شارش پایا (یا لایه اي ) سرعت سیال متحرك از لحاظ جهت و اندازه در هر نقطه ثابتی با گذشت زمان تغییر نمیکند.

2- چنانچه چگالی سیال ثابت و یکنواخت باشد سیال تراکم ناپذیر میباشد.

3- چسبندگی یک سیال معیاري از مقاومت آن سیال در برابر جریان است

در صورتی کـه موجـود نباشـد سـیال ایـدآلاست.
4- در جریان بیگردش سیال حول محوري که از مرکز جرمش بگذرد نمی چرخد.


نکته
1- خط جریان مسیر یک عنصر کوچک سیال در هنگام جریان یافتن سیال است.

سرعت عنصر سیال همیشـه بـر خـط جریان مماس است.

2- دو خط جریان هرگز نمیتوانند هم را قطع کنند.

دانلود جزوه کامل فیزیک پایه ۳

محصولات پرفروش