دانلود رایگان جزوه کتاب پروژه تمرین مقاله حراج!

دانلود جزوه مرجع فيزيک پایه 2

10,000 تومان 5,000 تومان


دانلود جزوه مرجع فيزيک پایه 2

دانلود جزوه مرجع فيزيک پایه 2 دارای حدود 200 صفحه جزوه تایپی می باشد.

این جزوه در قالب یک فایل فشرده شده جهت دانلود قرار گرفته است.

با خواندن این جزوه دیگر نیاز به استفاده از جزوات کمکی نیست.

در ذیل قسمتی از جزوه را جهت نمونه آورده ایم.


فصل اول:

بار الکتریکی و قانون کولن نیروي الکترومغناطیسی نیروي موثر در ساختار اتمها و در پیوند اتمها در مولکولها و جامدات اسـت.

بسـیاري از خـواص مواد از جمله کشسانی جامدات، کشش سطحی مایعات، نیروي فنر،

اصطکاك و نیـروي عمـود بـر سـطح تمـاس همـه از نیروي الکترومغناطیسی بین اتمها سرچشمه میگیرند.

مبدا علم الکتریسیته به مشاهده فیلسوفان یونانی در حدود 600 سال قبل از میلاد برمیگردد که متوجه شـدند

قطعـه هاي از کهرباي مالش داده شده، قطعات کوچک کاه را میرباید.

مبدا علم مغناطیس به مشاهده این واقعیت بر مـیگـردد کـه بعضی سنگها به طور طبیعی آهن را جذب میکنند.

تلفیق دو علم الکتریسیته و مغناطیس به اورستد بر مـیگـردد کـه مشاهده کرد

جریان الکتریکی در یک سیم میتواند عقربه مغناطیسی قطبنما را منحرف کند.

در ارتباط با اهمیت الکترومغناطیس، از کاربرد عملی این علم در مهندسی میتوان نام برد .

از نظر تئوري بخشی از یـک نظریه عمومیتر است که گرانش و کوانتوم را نیز در بر میگیرد. 

دانلود جزوه مرجع فيزيک پایه 2

مقدار:

توضیحات


دانلود جزوه مرجع فيزيک پایه 2

دانلود جزوه مرجع فيزيک پایه 2 دارای حدود 200 صفحه جزوه تایپی می باشد.

این جزوه در قالب یک فایل فشرده شده جهت دانلود قرار گرفته است.

با خواندن این جزوه دیگر نیاز به استفاده از جزوات کمکی نیست.

در ذیل قسمتی از جزوه را جهت نمونه آورده ایم.


فصل اول:

بار الکتریکی و قانون کولن نیروي الکترومغناطیسی نیروي موثر در ساختار اتمها و در پیوند اتمها در مولکولها و جامدات اسـت.

بسـیاري از خـواص مواد از جمله کشسانی جامدات، کشش سطحی مایعات، نیروي فنر،

اصطکاك و نیـروي عمـود بـر سـطح تمـاس همـه از نیروي الکترومغناطیسی بین اتمها سرچشمه میگیرند.

مبدا علم الکتریسیته به مشاهده فیلسوفان یونانی در حدود 600 سال قبل از میلاد برمیگردد که متوجه شـدند

قطعـه هاي از کهرباي مالش داده شده، قطعات کوچک کاه را میرباید.

مبدا علم مغناطیس به مشاهده این واقعیت بر مـیگـردد کـه بعضی سنگها به طور طبیعی آهن را جذب میکنند.

تلفیق دو علم الکتریسیته و مغناطیس به اورستد بر مـیگـردد کـه مشاهده کرد

جریان الکتریکی در یک سیم میتواند عقربه مغناطیسی قطبنما را منحرف کند.

در ارتباط با اهمیت الکترومغناطیس، از کاربرد عملی این علم در مهندسی میتوان نام برد .

از نظر تئوري بخشی از یـک نظریه عمومیتر است که گرانش و کوانتوم را نیز در بر میگیرد. 

دانلود جزوه مرجع فيزيک پایه 2

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.

محصولات پرفروش