دانلود جزوه جامع فارماسیوتیکس۲ دانشگاه تهران حراج!

دانلود جزوه جامع فارماسیوتیکس۲ دانشگاه

18,000 تومان 9,000 تومان


دانلود جزوه جامع فارماسیوتیکس۲ دانشگاه تهران

دانلود جزوه جامع فارماسیوتیکس۲ دانشگاه تهران حدودا دارای 30 عدد فایل پی دی اف آموزشی می باشد.

این جزوه کامل آموزشی دانلودی توسط مجموعه سرزمین فایل های آموزشی پاراکس 

دانلود جزوه جامع فارماسیوتیکس۲ دانشگاه تهران حال حاضر کشور است که نوشته دانشجویان داروسازی تهران است

دانلود جزوه جامع فارماسیوتیکس۲شامل تمام مباحث فارماسیوتیکس۲ می باشد.

نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست.

این جزوه به فارسی روان و فرمت پی دی اف در 30 فایل PDF می باشد.

از دانشجویان داروسازی دانشگاه تهران جمع آوری شده است.

این مجموعه جزوات هم بصورت تایپ شده و هم بصورت دستی خوش خط می باشد.

فناوری دارویی به معنای تبدیل یک ماده شیمیایی دارای پتانسیل دارویی ، به یک شکل دارویی است.

بنابراین فناوری دارویی در رابطه با جنبه‌های علمی و فناوری طراحی و تولید اشکال دارویی بحث می‌نماید.

در این علم، علاوه بر تبدیل یک ماده فعال دارویی جدید به شکل قابل مصرف، سعی می شود.

تا اشکال دارویی موجود در بازار نیز از نظر کارایی بهبود داده شوند.

تاریخچه

داروسازی آلمانی به نام Serturner در سال 1817 توانست مورفین را از opium جدا کند.

پس از آن محققان با روش هایاستخراج آشنا شدند و توانستند در حدود 20 سال تعداد زیادی از آلکالوئیدهای مهم را از گیاهان مختلف استخراج کنند.

یکی از مهم ترین افرادی که در این زمینه نقش داشت، داروسازی به نام Pelletier بود.

آنقدر آدم مهمی بود که نامش را روی یکآلکالوئید (پلتیرین) گذاشتند ! 

  l[hkd l[hkd  Mofradat1 Mofradat1  vhd’hk vhd’hk

ایران ایران  جزوه داروسازی جزوه داروسازی  جزوه رایگان فارماکوگنوزی

دانشگاه تهران جزوه رایگان فارماکوگنوزی دانشگاه تهران  جزوه فارماسیوتیکس

2 جزوه فارماسیوتیکس 2  جزوه فارماکوگنوزی جزوه فارماکوگنوزی  جزوه

فارماکوگنوزی دانشگاه تهران جزوه فارماکوگنوزی دانشگاه تهران  جزوه

فارماکوگنوزی دکترا جزوه فارماکوگنوزی دکترا  داروسازی داروسازی

داروهای ژنریک داروهای ژنریک  دانلود جزوه داروسازی دانلود جزوه

داروسازی  دانلود جزوه داروسازی دانشگاه تهران دانلود جزوه داروسازی

دانشگاه تهران  دانلود جزوه دانشگاه تهران دانلود جزوه دانشگاه تهران  دانلود

جزوه رایگان داروسازی دانلود جزوه رایگان داروسازی  دانلود جزوه رایگان

داروسازی دانشگاه تهران دانلود جزوه رایگان داروسازی دانشگاه تهران  دانلود

جزوه رایگان فارماکوگنوزی ۱ دانشگاه تهران دانلود جزوه رایگان

فارماکوگنوزی ۱ دانشگاه تهران  دانلود جزوه عالی فاماکوگنوزی ۲ دانشگاه

تهران دانلود جزوه عالی فاماکوگنوزی ۲ دانشگاه تهران  دانلود جزوه

فارماسیوتیکس دانلود جزوه فارماسیوتیکس  دانلود جزوه فارماسیوتیکس دانشگاه

تهران دانلود جزوه فارماسیوتیکس دانشگاه تهران  دانلود جزوه فارماسیوتیکس2

دانشگاه تهران دانلود جزوه فارماسیوتیکس2 دانشگاه تهران  دانلود جزوه

فارماکوگنوزی دانلود جزوه فارماکوگنوزی  دانلود جزوه فاماکوگنوزی 2 دانشگاه

تهران دانلود جزوه فاماکوگنوزی 2 دانشگاه تهران

مقدار:

توضیحات


دانلود جزوه جامع فارماسیوتیکس۲ دانشگاه تهران

دانلود جزوه جامع فارماسیوتیکس۲ دانشگاه تهران حدودا دارای 30 عدد فایل پی دی اف آموزشی می باشد.این جزوه کامل آموزشی دانلودی توسط مجموعه سرزمین فایل های آموزشی پاراکس دانلود جزوه جامع فارماسیوتیکس۲ دانشگاه تهران حال حاضر کشور است که نوشته دانشجویان داروسازی تهران است.دانلود جزوه جامع فارماسیوتیکس۲شامل تمام مباحث فارماسیوتیکس۲ می باشد.

نیازی به منبع دیگری برای فراگیری این درس نیست.

این جزوه به فارسی روان و فرمت پی دی اف در 30 فایل PDF می باشد.

از دانشجویان داروسازی دانشگاه تهران جمع آوری شده است.

این مجموعه جزوات هم بصورت تایپ شده و هم بصورت دستی خوش خط می باشد.

فناوری دارویی به معنای تبدیل یک ماده شیمیایی دارای پتانسیل دارویی ، به یک شکل دارویی است.

بنابراین فناوری دارویی در رابطه با جنبه‌های علمی و فناوری طراحی و تولید اشکال دارویی بحث می‌نماید.

در این علم، علاوه بر تبدیل یک ماده فعال دارویی جدید به شکل قابل مصرف، سعی می شود.

تا اشکال دارویی موجود در بازار نیز از نظر کارایی بهبود داده شوند.

تاریخچه

داروسازی آلمانی به نام Serturner در سال 1817 توانست مورفین را از opium جدا کند.

پس از آن محققان با روش هایاستخراج آشنا شدند و توانستند در حدود 20 سال تعداد زیادی از آلکالوئیدهای مهم را از گیاهان مختلف استخراج کنند.

یکی از مهم ترین افرادی که در این زمینه نقش داشت، داروسازی به نام Pelletier بود.

آنقدر آدم مهمی بود که نامش را روی یکآلکالوئید (پلتیرین) گذاشتند ! 

  l[hkd l[hkd  Mofradat1 Mofradat1  vhd’hk vhd’hk

ایران ایران  جزوه داروسازی جزوه داروسازی  جزوه رایگان فارماکوگنوزی

دانشگاه تهران جزوه رایگان فارماکوگنوزی دانشگاه تهران  جزوه فارماسیوتیکس

2 جزوه فارماسیوتیکس 2  جزوه فارماکوگنوزی جزوه فارماکوگنوزی  جزوه

فارماکوگنوزی دانشگاه تهران جزوه فارماکوگنوزی دانشگاه تهران  جزوه

فارماکوگنوزی دکترا جزوه فارماکوگنوزی دکترا  داروسازی داروسازی

داروهای ژنریک داروهای ژنریک  دانلود جزوه داروسازی دانلود جزوه

داروسازی  دانلود جزوه داروسازی دانشگاه تهران دانلود جزوه داروسازی

دانشگاه تهران  دانلود جزوه دانشگاه تهران دانلود جزوه دانشگاه تهران  دانلود

جزوه رایگان داروسازی دانلود جزوه رایگان داروسازی  دانلود جزوه رایگان

داروسازی دانشگاه تهران دانلود جزوه رایگان داروسازی دانشگاه تهران  دانلود

جزوه رایگان فارماکوگنوزی ۱ دانشگاه تهران دانلود جزوه رایگان

فارماکوگنوزی ۱ دانشگاه تهران  دانلود جزوه عالی فاماکوگنوزی ۲ دانشگاه

تهران دانلود جزوه عالی فاماکوگنوزی ۲ دانشگاه تهران  دانلود جزوه

فارماسیوتیکس دانلود جزوه فارماسیوتیکس  دانلود جزوه فارماسیوتیکس دانشگاه

تهران دانلود جزوه فارماسیوتیکس دانشگاه تهران  دانلود جزوه فارماسیوتیکس2

دانشگاه تهران دانلود جزوه فارماسیوتیکس2 دانشگاه تهران  دانلود جزوه

فارماکوگنوزی دانلود جزوه فارماکوگنوزی  دانلود جزوه فاماکوگنوزی 2 دانشگاه

تهران دانلود جزوه فاماکوگنوزی 2 دانشگاه تهران

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.

محصولات پرفروش