دانلود جزوه کاربردی و خلاصه فهم زبان نوزاد

22,900 تومان
دانلود جزوه کاربردی و خلاصه فهم زبان نوزاد دانلود جزوه کاربردی و خلاصه فهم زبان نوزاد دانلود جزوه کاربردی و

آزمايش هاي ساده براي سنجش هوش كودكان

15,000 تومان
آزمايش هاي ساده براي سنجش هوش كودكان آزمايش هاي ساده براي سنجش هوش كودكان آزمايش اول: تصاوير ساده اي تهيه

دانلود تحقیق ناهنجاری های رفتاری کودکان

19,300 تومان
دانلود تحقیق ناهنجاری های رفتاری کودکان دانلود تحقیق ناهنجاری های رفتاری کودکان این تحقیق در 17 صفحه و در قالب

کتاب چگونه به کودکان خواندن بیاموزید

19,000 تومان
کتاب چگونه به کودکان خواندن بیاموزید کتاب چگونه به کودکان خواندن بیاموزید یکی از مشکلاتی که در برخی از کودکان

دانلود مقاله اختلالات یادگیری در درس ریاضی

3,500 تومان

دانلود مقاله اختلالات یادگیری در درس ریاضی

دانلود مقاله اختلالات یادگیری در درس ریاضی يك اختلال يادگيري، اختلالي عصب زيست شناختي است.

كه از يك مشكل جدي در خواندن، حساب كردن و يا كلمه بندي نوشتن به وجود مي آيد

كه انتظار نميرود به يك فرد عادي نسبت داده شود.

يك اختلال يادگيري نه يك اختلال يادگيري است ونه به وسيله ي يك اختلال هيجاني ايجاد ميشود.

اگر درست ارزيابي نشود تأثير بالقوهاي روي عملكرد ناسازگارانه ي فرد دارد.

در حوزه هاي چندگانه ي زندگي ضعف ايجاد مينمايد.

وقتي فردي مظنون به اختلال يادگيري ميشود،

يك ارزشيابي عصب روانشناختي تواناييها ضروري است

تا منبع مشكل را به علاوه در حوزه هاي توانايي عصب روانشناختي تعيين كند

كه ميتواند به عنوان پايه اي براي فنون جبراني و اختيارات درماني باشد.