مهندسی شیمی صنایع غذایی کارشناسی

مهندسی شیمی صنایع غذایی کارشناسی

مهندسی شیمی صنایع غذایی کارشناسی

مهندسی شیمی صنایع غذایی از رشته های مهم گروه فنی و مهندسی گرایش محصولات غذایی می باشد.

فارغ التحصیلان این رشته عمدتا در کارخانجات محصولات غذایی یا ادارات استاندارد مشغول به کار می شوند.

نحوه نمایش:

نمایش: 50 100 همه