گروه سنی دانش آموزان پیش دانشگاهی که خود را برای کنکور آماده می کنند

دانلود جزوه و راهنمای گام به گام ریاضی نهم

25,200 تومان

دانلود جزوه پردانلود پایگاه داده ها مقطع کارشناسی ارشد

24,350 تومان

دانلود جزوه عالی پایگاه داده ها مقطع کارشناسی ارشد

24,350 تومان

دانلود pdf ترجمه کامل کتاب تام میشل یادگیري ماشین

24,200 تومان

کتاب جزوه آشنایی باروشهای زمین دماسنجی و زمین فشارسنجی

27,000 تومان

دانلود جزوه pdf کنکوری پترولوژی رشته زمین شناسی

24,500 تومان

دانلود جزوه pdf کنکوری چینه شناسی رشته زمین شناسی

25,900 تومان

دانلود جزوه عالی کنکور ارشد آب شناسی رشته زمین شناسی

25,900 تومان

دانلود جزوه pdf زمین شناسی اقتصادی رشته زمین شناسی

25,300 تومان

دانلود جزوه pdf مرجع و کنکوری زمین شناسی ایران

24,800 تومان

دانلود جزوه pdf کنکوری درس زمین شناسی ساختمانی

25,700 تومان

دانلود جزوه کنکوری رسوب شناسی رشته زمین شناسی

24,700 تومان