دانلود جزوه جامع و عالی عفونی دانشگاه تهران مقاطع تحصیلی دکتری ارشد کارشناسی کاردانی پزشکی www.ppdf.ir حراج!

دانلود مجموعه تست های سال گذشته رشته تربیت بدنی+جواب

6,500 تومان

مقدار:

توضیحات

دانلود مجموعه تست های سال گذشته رشته تربیت بدنی+جواب 

دانلود مجموعه تست های سال گذشته رشته تربیت بدنی+جواب چند نمونه از سوالات کنکور سال های گذشته مقطع کارشناسی ارشد تربیت بدنی

دانلود مجموعه تست های سال گذشته رشته تربیت بدنی+جواب


42 ـ افت قطعه ST هنگام فعالیت ورزشی نشانهي
چیست؟

1 ) آنوکسی میوکارد

2 ) پرتپشی میوکارد

3 ) کمخونی میوکارد

4 ) انوروالسالوا


43 ـ کمترین حجم بطن چپ در چه مرحلهاي از فعالیت قلب مشاهده میشود؟

1 ) ابتداي سیستول بطنی

2 ) انتهاي سیستول بطنی

3 ) ابتداي دیاستول بطنی

4 ) انتهاي دیاستول بطنی


44 ـ مشاهده شده است پس از یک هفته تمرین استقامتی، ابعاد قلبی سریعاً افزایش مییابد، سازوکار اصلیاین سازگاري چیست؟

1 ) افزایش سریع پلاسما و حجم خون
2 ) افزایش حجم پایان سیستولی بطن چپ
3 ) رشد دیوارهي میوکاردي به درون حفرهي بطن چپ
4 ) گسترش دیوارهي septum به درون حفرههاي بطنی

دانلود مجموعه تست های سال گذشته رشته تربیت بدنی+جواب
مربوط به دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل داشته و می خواهند در کنکور ارشد تربیت بدنی شرکت نمایند.

این سوالات بصورت تستی بوده و پاسخ سوالات در همین جزوه موجود است.
هدف از ارائه این جزوه محک زدن دانشجوی داوطلب با نمونه سوالات کنکور های سال گذشته می باشد.
دانلود مجموعه تست های سال گذشته رشته تربیت بدنی در
مجموعه سرزمین جزوه مقاله کتاب و پایان نامه پاراکس دانلود این نمونه سوالات را برای شما عزیزان قرار داده است.

دانلود مجموعه تست های سال گذشته +رشته تربیت بدنی+جواب

دانلود مجموعه تست های سال گذشته رشته تربیت بدنی+جواب

دانلود مجموعه تست های سال گذشته رشته تربیت بدنی+جواب

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.

محصولات پرفروش