دانلود رایگان جزوه کتاب پروژه تمرین مقاله

جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی دکتری کشاورزی

4,900 تومان


جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی دکتری کشاورزی


جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی دکتری کشاورزی داراي حدود 120 صفحه مطلب مي باشد.

اين جزوه در قالب يک فايل فشرده شده براي دانشجويان عزيز مربوط به مهندسی کشاورزی قابل دانلود است.

مجموعه پاراکس دانلود جزوه عالي فيزيولوژي گياهان زراعي دکتراي کشاورزي را به تمام دوستان پيشنهاد مي کند.

دانشجويان عزيز با خواندن اين جزوه کامل ديگر نياز به جزواتمرجع ديگر ندارند.

در اینجا می توانیدجزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی دکتری کشاورزی را جهت آمادگی آزمون دکترای رشته کشاورزي دانلود کنید.

در قسمت ذيل قسمت هايي از جزوه را جهت نمونه و آشنايي بيشتر با جزوه آورده ايم.

فصل اول:

زراعت گیاهان صنعتی و حبوبات

زراعت نباتات صنعتی:

GYPIUM ABBAUM : پنبه مشخصات گیاه شناسی:

پنبه گیاهی گلدار (دو لپه) از تیره مالواسه ( MALVACEAE  ) زیر طایفه HIBISCAE و از جنس COSSYPIUM است.

پنبه داراي یک ریشه اصلی و به صورت عمودي در خاك نفوذ میکند،

سـاقه اصـلی در امتـداد ریشه اصلی قرار دارد و رنگ ساقه قهوهاي متمایل به زرد است

و هر چه سن نبات زیادتر شود رنگ ساقه سـبز مایـل بـه قرمز شده.

از ساقه اصلی پنبه دو نوع شاخه فرعی تولید میشوند که عبارتند از:

1 -شاخه هاي رشد کننده که حامل برگ هستند و به تعداد 3 تا 4 شاخه از روي شاخه به وجود می آیند.

2 -شاخه هاي تولید کننده میوه که خیلی نازک اند و معمولاً بصورت افقی هستند

در روي هر شاخه مولد میوه یک گل و گاهی اوقات دو گل به وجود می آید.

سامانه پیامک انبوه شرکت پارسیان داده پرداز رادمان ارسال پیامک انبوه تبلیغات sms رایگان

مقدار:

توضیحات


جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی دکتری کشاورزی


جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی دکتری کشاورزی داراي حدود 120 صفحه مطلب مي باشد.

اين جزوه در قالب يک فايل فشرده شده براي دانشجويان عزيز مربوط به مهندسی کشاورزی قابل دانلود است.

مجموعه پاراکس دانلود جزوه عالي فيزيولوژي گياهان زراعي دکتراي کشاورزي را به تمام دوستان پيشنهاد مي کند.

دانشجويان عزيز با خواندن اين جزوه کامل ديگر نياز به جزواتمرجع ديگر ندارند.

در اینجا می توانیدجزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی دکتری کشاورزی را جهت آمادگی آزمون دکترای رشته کشاورزي دانلود کنید.

در قسمت ذيل قسمت هايي از جزوه را جهت نمونه و آشنايي بيشتر با جزوه آورده ايم.

فصل اول:

زراعت گیاهان صنعتی و حبوبات

زراعت نباتات صنعتی:

GYPIUM ABBAUM : پنبه مشخصات گیاه شناسی:

پنبه گیاهی گلدار (دو لپه) از تیره مالواسه ( MALVACEAE  ) زیر طایفه HIBISCAE و از جنس COSSYPIUM است.

پنبه داراي یک ریشه اصلی و به صورت عمودي در خاك نفوذ میکند،

سـاقه اصـلی در امتـداد ریشه اصلی قرار دارد و رنگ ساقه قهوهاي متمایل به زرد است

و هر چه سن نبات زیادتر شود رنگ ساقه سـبز مایـل بـه قرمز شده.

از ساقه اصلی پنبه دو نوع شاخه فرعی تولید میشوند که عبارتند از:

1 -شاخه هاي رشد کننده که حامل برگ هستند و به تعداد 3 تا 4 شاخه از روي شاخه به وجود می آیند.

2 -شاخه هاي تولید کننده میوه که خیلی نازک اند و معمولاً بصورت افقی هستند

در روي هر شاخه مولد میوه یک گل و گاهی اوقات دو گل به وجود می آید.

سامانه پیامک انبوه شرکت پارسیان داده پرداز رادمان ارسال پیامک انبوه تبلیغات sms رایگان

فعلا نظری موجود نیست.

فقط مشتریانی که وارد حساب کاربری خود شده باشند و این محصول را خریداری کرده باشند میتوانند نظر بدهند.